Ciències

A l’escola impulsem una manera d’aprendre ciència basada en la indagació i la recerca, intentant guiar l’alumne en el seu aprenentatge a partir del plantejament de bones preguntes. Creiem que la millor manera d’entendre el món que ens envolta és

Matemàtiques

Estem convençuts que les matemàtiques no tenen perquè ser una assignatura difícil d’entendre i que les matemàtiques escolars han d’estar a l’abast de tothom. Per aquest motiu ens hem fixat com a objectiu evitar que l’alumne arribi a la frustració

Tecnologia

La tecnologia forma part essencial de la societat actual i a l’escola pensem que hem d’aprofitar totes les tecnologies al nostre abast per a posar-les al servei de l’aprenentatge. Creiem que els alumnes no només han de ser competents com