La tecnologia forma part essencial de la societat actual i a l’escola pensem que hem d’aprofitar totes les tecnologies al nostre abast per a posar-les al servei de l’aprenentatge. Creiem que els alumnes no només han de ser competents com a usuaris de les noves tecnologies sinó que han de fer seves aquestes tecnologies per esdevenir creadors digitals. Tots els estudiants de l’escola viuen quotidianament amb l’ús de dispositius digitals, els més petits utilitzen habitualment tauletes com a eina de treball i a partir de cicle superior de primaria tenen un ordinador personal com a eina de treball.

La robòtica i la programació forma part dels continguts d’aprenentatge des d’educació infantil fins a batxillerat i els dispositius mòbils s’utilitzen de manera habitual com a eina d’aprenentatge.

Creiem que els joves han de saber d’aprendre de manera autònoma, per això adherim al moviment maker i  a la filosofia DIY (Do it yourself). Aquesta manera de treballar la posem en joc en els nostres projectes interdisciplinaris on els alumnes desenvolupen la seva feina fent recerca i aprenent entre iguals en moltes de les seves activitats.