Estem convençuts que les matemàtiques no tenen perquè ser una assignatura difícil d’entendre i que les matemàtiques escolars han d’estar a l’abast de tothom. Per aquest motiu ens hem fixat com a objectiu evitar que l’alumne arribi a la frustració en el seu aprenentatge de les matemàtiques fent una seqüenciació coherent dels continguts. Per aquest motiu evitem introduir conceptes a una edat per a la qual no tots els alumnes estan prou madurs per entendre. La nostra metodologia està basada en la descoberta guiada, proposant petits reptes que permetin els alumnes “descobrir” les matemàtiques per ells mateixos. Aquesta manera de treballar es basa en el mètode JUMP Math desenvolupat pel matemàtic canadenc John Mighton i que nosaltres hem començat a implantar durant el curs 2015-2016.

El nostre objectiu es eliminar el fracàs en matemàtiques i evitar que els alumnes arribin a la conclusió de que no serveixen per a les matemàtiques.

Veure article a la revista Educación 3.0: https://www.educaciontrespuntocero.com/experiencias/mates-jump-math/74787.html