A l’escola impulsem una manera d’aprendre ciència basada en la indagació i la recerca, intentant guiar l’alumne en el seu aprenentatge a partir del plantejament de bones preguntes. Creiem que la millor manera d’entendre el món que ens envolta és posant-lo a prova, qüestionant tot. la millor manera de que l’alumne pugui aprendre un concepte no és donant-li la resposta sinó fent-li una bona pregunta i alhora mostrar el camí cap al mètode científic.

La visió constructivista de l’aprenentatge es troba a la base del nostre quefer educatiu. Tots tenim una visió del món que ens envolta però, moltes vegades la nostra manera d’entendre el món no és consistent i entra en contradicció amb la realitat. Podem dir que hi ha errors conceptuals en aquesta manera d’entendre la realitat. La nostra tasca com educador és guiar l’alumne en el desenvolupament de la seva visió de la realitat per a que ell mateix trobi les contradiccions i pugui reelaborar una nova visió de la realitat i superar l’antiga. En aquesta manera de procedir està el cor del mètode científic.

Per altra banda és important entendre que la ciència és una construcció col·lectiva i que no es pot avançar si no és amb l’ajuda i col·laboració dels altres. Per aquest motiu impulsem el treball col·laboratiu entre els nostres alumnes a partir de projectes de recerca.

L’anglès a les classes de ciències

L’anglès s’ha convertit en la lingua franca de la ciència i aprendre ciència amb l’anglès com a llengua d’ús resulta molt profitós. Des de petits a l’escola fem les classes de ciències en anglès i això ajuda als alumnes a obtenir una alta competència lingüística en aquesta llengua, la qual cosa permet que en els cursos més avançats puguin consultar de manera eficient bibliografia que es troba només en anglès.

Difusió dels treballs

Una part important del treball científic és la difusió dels resultats. Els nostres alumnes exposen habitualment els resultats de les seves feines i els comparteixen amb la comunitat educativa. Fem exposicions, fires de ciències i trobades amb altres centres educatius on compartim els nostres treballs. Aquesta pràctica ajuda als alumnes en la competència comunicativa i de treball en equip.

Esdeveniments de ciències en els que participem

Entre totes les activitats de ciències que fem durant el curs hi ha alguns esdeveniments que involucra a tota l’escola:

  • Setmana de la ciència
  • Mostra de ciències de l’escola
  • Mostra de Ciències de la Fundació Trams